- سایت خبری تحلیلی کورد پاریز | KURDPAREZ - https://www.kurdparez.com -

اعلام هویت کشته شدن یک عضو ایرانی پ.ک.ک پس از یک سال!

به گزارش ارگان رسانه ای پ.ک.ک، جمشیده زیبا با کد سازمانی آوینار دلگش از شهروندان کُرد سلماس در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ در عراق کشته شده است.

.

گروهک تروریستی پ.ک.ک و پژاک سعی دارد با تاخیر در اعلام اسامی کشته ها، آن را به یک عادت تبدیل کند و این عادت را به افکار عمومی کردها تحمیل کند.

.

فرار از گروه و تسویه حساب های داخلی و حذف مخالفان و منتقدان یک چالش اساسی برای گروهک است که سعی دارد با تاخیر در اعلام اسامی کشته ها، افراد حذف شده را بعد از ماه ها و سالها به عنوان کشته های خود معرفی کند.