- سایت خبری تحلیلی کورد پاریز | KURDPAREZ - https://www.kurdparez.com -

کودک ربایی پ.ک.ک در مناطق کردنشین ادامه دارد؛ این بار در سوریه

ستیزه جویان پ.ک.ک، کودک [1]کُرد دیگری را از استان الحسکه در سوریه ربودند که تاکنون از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، عناصر مسلح وابسته به پ.ک.ک هفته گذشته کودک خردسالی را به نام محمود عادل حسن در استان الحسکه ربوده و به مکان نامعلومی برده اند. هنوز هیچ خبری از سرنوشت وی به دست نیامده است.

این در حالی است که اخیرا کودک دیگری از کوبانی به نام عدنان محمد توسط عناصر پ.ک.ک ربوده شده است. مادر وی با انتشار یک ویدئو کلیپ از سرکرده های گروهک خواست تا پسر نوجوانش را آزاد کنند.

شایان ذکر است که پ.ک.ک از همه عناصر و گروه های تحت امر خود برای ربودن، قاچاق کودکان و جذب و نظامی کردن آنها در صفوف سازمان های خود استفاده می کند و روند به کارگیری افراد زیر سن قانونی نیز ادامه دارد و علیرغم فراخوانهای سازمانهای محلی و بین المللی حقوق بشر، پ.ک.ک حتی برای لحظه ای کودک ربایی را متوقف نکرده است. کودک ربایی یک استراتژی است که پ.ک.ک در تمامی مناطق کردنشین اجرا می کند.