- سایت خبری تحلیلی کورد پاریز | KURDPAREZ - https://www.kurdparez.com -

رسانه‌های وابسته به پ.ک.ک از حمایت چند هزار نفری از شهرداران برکنار شده خبر می‌دهند


تصاویر منتشر شده از تجمعات به نفع پ.ک.ک، حاکی از استقبال اندک از آنها است

این روزها پ.ک.ک و گروه‌های وابسته به آن از جمله حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ.) در تنگنای شدید قرار دارند و بیش از پیش منزوی شده‌اند. این عدم توجه به پ.ک.ک و ه.د.پ، از سوی مردم و گروه‌های سیاسی در ترکیه صورت گرفته است.  ه.د.پ. برای جلب توجه به مسئله برکناری شهرداران خود ناچار است نمایندگان خود در پارلمان را برای تحصن بیاورد. چون کسی حاضر نیست برای آنها و اهداف شوم پ.ک.ک به خیابان بیاید. رسانه‌های وابسته به پ.ک.ک این تحصن‌ها را «چند هزار نفری» معرفی می‌کنند، اما همانطور که در تصاویر نشان می‌دهند، استقبال از این اعتراضات و تحصن، صرفا در حد ۲۰ الی ۳۰ نفر بوده است. لذا باید گفت پ.ک.ک در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته و همزمان نیز با حملات شدید نظامی ‌ترکیه با همکاری بارزانی مواجه است.