- سایت خبری تحلیلی کورد پاریز | KURDPAREZ - https://www.kurdparez.com -

آمار تسلیمی‌های پ‌ک‌ک در سال گذشته به ۵۹۷ تن رسید

در یک سال گذشته ۵۹۷ نفر از اعضای پ ک ک از این گروه فرار کرده و خود را به پلیس ترکیه معرفی کرده‌اند. در میان این تسلیم‌شده‌ها، کودکان، نوجوانان و زنان نیز دیده می‌شوند.

تمامی تسلیم شدگان در یک سال گذشته اعلام کرده‌اند که تحت تاثیر روند صلح قرار گرفته و تصمیم به ترک گروه پ‌ک‌ک گرفته‌اند.

در روزهای اخیر نیز مهم ترین محافظ جمیل باییک از سران پ‌ک‌ک خود را در استانبول به پلیس امنیت ترکیه تسلیم کرده بود.