سایز متن   /

پرورش ایدئولوژیک بچەها بخش اساسی ایدەهای اوجالان و پ.ک.ک را تشکیل می دهد، ایدەهایی کە طرفدارانش آنرا مشی آپوئیستی می نامند.

کوردپاریز/ انتشار خبر ربودەشدن دختربچەی ۱۳ سالەی سردشتی و سپس اعلام خبر کشته شدنش موجی از خشم و انزجار جامعه کردی را از این گروه تروریستی به راه انداخت. اما استدلالات طرفداران افکار بی محتوای اوجالان، برای توجیە این عمل ضد انسانی افکار عمومی را بیش از پیش آزرده خاطر ساخت. این گروه تروریستی با انحراف از اصل مطلب و با القای اینکه خانواده اسرین محمدی تهیدست بوده و اسرین خود از فقر به آنها پناه آورده، سعی دارد افکار عمومی را از واقعیت جنایتی که مرتکب شده ، منحرف کند.

این در حالی است که پس از ربوده شدن اسرین، خانواده این دختر بچه خیلی تلاش کردند تا دخترشان را ملاقات کنند اما مانند خانوادەهای دیگری کە بچەهایشان از طرف این گروه ربودە می شوند، اجازە ملاقات را نیافتند. مادر این کودک نیز با انتشار ویدئویی به صراحت اعلام کرد که دخترشان را پژاک دزدیده و سپس هنگام فرار به قتل رساندند.

سرگذشت تراژیک اسرین محمدی دختربچەی ۱۳ سالە باری دیگر ایدە و افکار ضد کردی و ضد انسانی پ.ک.ک و پژاک را نمایان ساخت. پرورش ایدئولوژیک بچەها بخش اساسی ایدەهای اوجالان و پ.ک.ک را تشکیل می دهد، ایدەهای کە طرفدارانش آنرا مشی آپوئیستی مینامند.

.

اسرین برای فرار از گرسنگی بە نیروهای پ.ک.ک ملحق شدە بود.!!

گروه تروریستی پ.ک.ک بجای درک شرایط این خانوادەی بی گناە و مادری جگر سوختە، با سفسطەهای همیشگی خود، تصویری انحرافی بە مسألە می دهند. استدلالاتی کە پ.ک.ک مطرح می سازد، دردش چندبرابر بیشتر از دزدیدن و بە قتل رساندن اسرین ۱۳ سالە است. این گروه تروریستی اینطور القا می کند که خانوادەی اسرین تهیدست بودە و این دختربچە برای فرار از گرسنگی بە نیروهای آنها ملحق شدە بود.!! این استدلالات انسان را شوکە می کند کە یک ایدئولوژی افراطی و دوگم تا چە حد قادر است کە انسانها را از وجدان انسانی دور سازد. یعنی برای توجیە دزدیدن و بە قتل رساندن دختربچەای ۱۳ ساله بگوید بە دلیل اینکە از فرط گرسنگی نمیرد اورا دزدیدەایم.!!

اما اگر واقعا این خانوادە اینقدر تهیدست بودند چرا عناصر تروریست پ.ک.ک هر وقت بر سر سفرەی این خانوادە لمیدە و بعد از اینکە سیر می شدند تدارکات چند روز خود را نیز از آنجا تهیە می کردند؟ همزمان سؤال دیگری مطرح می شود مگر در رسانەهای پ.ک.ک صحبت از جذب جوانان کرد بە صفوف این گروه نمی شود پس چگونە در این مورد فرار از گرسنگی را دلیل پیوستن جوانان بە صفوف پ.ک.ک می داند؟ آیا پ.ک.ک و پژاک یک باند مافیایی است کە گرسنگان و بی خانمان و فراریان جامعە را جمع کردە و بعنوان نیروی جنگی یک شرکت جنگی آنها را در مقابل دستمزد بعنوان ماشین جنگ بکار می گیرد؟

.

پرورش ایدئولوژیک

در کتابهای انتشار یافتە بە اسم عبداللە اوجالان، یکی از مباحث جدی ایدەی «پرورش ایدئولوژیک» است. در این ایدە پرورش بچەها بعنوان سرباز و فدائی ایدئولوژی بە اصطلاح آپوئیستی یکی از راهکارهای بنیادین بە حساب می آید و سیاست ربودن بچەها از طرف پ.ک.ک در واقع از این ایدە الهام می گیرد. دزدیدن بچەهای کُرد و پرورش دادنشان بعنوان بچەهای جنگ خود سند قابل استنادی بر این واقعیت است کە پ.ک.ک یک گروه تروریستی از طرف قدرت ها است و هیچ اهمیتی برای حقوق کردها قائل نیست.

.

.

“زندە باد آکو!!”

گروه تروریستی پ.ک.ک در چند سال اخیر تعدادی از بچەهای روستای “نی” مریوان را نیز ربودند. وقتی مردم منطقە این گروه را تحت فشار قرار دادند با انتشار ویدیویی، سناریویی را بە نمایش گذاشتند و خواستند اینچنین وانمود کنند کە این بچەهای ۱۱ و ۱۲ سالە مجذوب فلسفەی آپوئیستی گشتە و آگاهانە بە صفوف پ.ک.ک پیوستەاند. جالب اینجا بود کە در این ویدیو بە بچەها گفتە می شود کە شعار «زندە باد آپو» سردهند اما بچەها اصلا با اسم آپو آشنایی نداشتە و می گفتند «زندە باد آکو»!!

.

سیاست بچەدزدی و سپس احمق فرض کردن جامعە از طرف رهبران و اعضای پ.ک.ک واقعا کی قرار است پایانی داشتە باشد؟

سوال اساسی که شهروندان کرد را درگیر کرده این است که این سیاست بچەدزدی و سپس احمق فرض کردن جامعە از طرف رهبران و اعضای پ.ک.ک واقعا کی قرار است پایانی داشتە باشد؟ اما پ.ک.ک مثل اینکە هنوز مناطق کردنشین ایران را نشناختە و از میزان آگاهی و هوشیاری مردم مطلع نیست.

شهروندان کُرد هوشیارتر از آنند کە از زد وبندهای پ.ک.ک و ترکیە و همچنین اهداف واقعی حملات ارتش ترکها بە اقلیم کردستان آگاە نباشند. گروه تروریستی پ.ک.ک و پژاک باید برای همیشە این واقعیت را بپذیرد کە فرهنگ تحمیلی و تک بعدی پ.ک.ک کە از ایدەی آپوئیستی برآمدە از امرالی سرچشمە می گیرد، در آیندەی مناطق کردنشین ایران هیچ جایگاهی نخواهد داشت.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی