- سایت خبری تحلیلی کورد پاریز | KURDPAREZ - http://www.kurdparez.com -

جشنواره شعر کُردی

جشنواره شعر کُردی

به گزارش کوردپاریز، انجمن فرهنگی-ادبی مولوی کُرد در سنندج طی اواخر مهرماه امسال به منظور توسعه فرهنگ و  ادبیات کُردی جشنواره‌ای ویژه شعر کُردی را برگزار می‌کند.

این جشنواره ویژه شعر کُردی می‌باشد و شاعران کُرد می‌توانند با همه سبک‌های شعری و لهجه‌های زبان کُردی آثار خود را برای این جشنواره ارسال نمایند.

جایزه‌ی ادبی مولوی کُرد در دو بخش برگزار می‌شود و شاعرانی که کتاب شعری را چاپ نکرده‌اند، می‌توانند سه اثر شعری خود را برای این جشنواره ارسال کنند.

براساس فراخوان [1] انجمن ادبی مولوی کُرد، این جشنواره ویژه شاعران کُرد در استان‌های کُردنشین ایران می‌باشد و سن شاعران شرکت‌کننده نباید از ٢٠ سال کمتر و ۵٠ سال بیشتر باشد.

جشنواره  “جایزه‌ی ادبی مولوی کُرد”، سی‌ام مهرماه تا یکم آبان‌ماه امسال در شهر سنندج برگزار می‌شود.